ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Coaching – Ανάπτυξη Ανθρώπων

 
Με τον όρο Coaching εννοούμε την «καθοδήγηση» που λαμβάνει ένας επαγγελματίας, ώστε να ξεκλειδώσει τη δυνατότητα του στο να μεγιστοποιήσει την απόδοσή και να προσφέρει το καλύτερο. Το Coaching είναι η διεργασία ανάπτυξης επαγγελματιών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο σύμβουλος θα τους υποκινήσει και καθοδηγήσει, για να συνεχίσουν και να διαχειριστούν το χρόνο, τις αποφάσεις τους, την εφαρμογή τους και την απόδοσή τους αποτελεσματικότερα.  
 

Αξιολόγηση Προσωπικού


Με τον όρο «Αξιολόγηση Προσωπικού» εννοούμε τη διαδικασία μέτρησης της απόδοσης των εργαζομένων σε μια επιχείρηση. Όταν πραγματοποιείται δομημένα και θεμελιώνεται στην ουσιαστική συνεργασία, οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι μια διεργασία που πραγματοποιείται μέσα από την παρατήρηση, αντικειμενική κριτική και συζήτηση με τους συνεργάτες και χρησιμοποιεί αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια. Αναδεικνύει και τονίζει την κουλτούρα της εταιρείας, ευθυγραμμίζει το ρόλο των εργαζομένων με τις αξίες της και τους στρατηγικούς της στόχους και υποκινεί τους ανθρώπους.
Η αναζήτηση τρόπων επίτευξης των στόχων ενός τμήματος ή μιας εταιρείας, με την παράλληλη φροντίδα και αξιολόγηση του ανθρωπίνου δυναμικού της αποτελεί την πιο σίγουρη συνταγή επιτυχίας.

Στελέχωση Προσωπικού


Η ανάγκη για πρόσληψη αποδοτικότερων εργαζομένων στις σημερινές επιχειρήσεις είναι επιτακτική. Η επιδίωξη κάθε επιχειρηματία ή υπεύθυνου για το ανθρώπινο δυναμικό, είναι να προσλάβει τον πιο ικανό, παραγωγικό και υποκινημένο συνεργάτη. Είναι γεγονός ότι κάθε διοικητικό στέλεχος θέλει εργαζόμενους που θα συμμερίζονται τους εταιρικούς στόχους, θα προσαρμόζονται στις ανταγωνιστικές απαιτήσεις της αγοράς, θα ενστερνίζονται την εταιρική κουλτούρα, τις αξίες και τις συμπεριφορές. Μόνο έτσι θα μπορέσει να επιβιώσει και να αναπτυχθεί η επιχείρηση στη σύγχρονη αγορά.
Στόχος μας "ο άνθρωπος"