Ανάγκες Συνεντεύξεις, Κουλτούρα, Εισηγήσεις Ερωτηματολόγια, Βιωματικές Ασκήσεις Ρόλων, Διαδραστικότητα.


Όταν γνωρίζουμε τον εαυτό μας και μπορούμε να κατανοήσουμε την συμπεριφορά του άλλου, τι κερδίζουμε;


Απλή έννοια τεράστια σημασία. Τι χρειάζεται να αλλάξουμε, για να κάνουμε την διαφορά;


Ενσυναίσθηση, αντίληψη, επικοινωνία, γνώση, ορμή, συμμετοχή, λύση, τελικά πώληση;


Αξία ανυπολόγιστη. Αίτιο δράσης. Πως η γνώση της γίνεται εργαλείο ανάπτυξης…


Η επικοινωνία στην αληθινή της βάση. Ο σίγουρος τρόπος να διαβάσεις τον άλλο.


Υπάρχουν κανόνες; Πως καταφέρνει ο καθένας επιτυχημένες συμφωνίες;


Οι ηγέτες, για να μπουν στην ουσία οφείλουν να προσέξουν την ιδιαιτερότητα του καθενός.


 
Στόχος μας "ο άνθρωπος"